Każde zwierzę towarzyszące (pies, kot, fretka) wyjeżdżające za granicę musi być zaopatrzone w paszport i trwale oznakowane chipem.  

Zwierzę powinno być w zależności od wymagań danego kraju odpowiednio wcześniej odpchlone, odrobaczone oraz zaszczepione przeciwko wściekliźnie i innym chorobom zakaźnym. Informacja o wykonanych procedurach profilaktycznych musi być zawarta w paszporcie.

Szczegółowe informacje co do przewozu zwierząt do poszczególnych krajów uzyskać można u powiatowego lekarza weterynarii lub w konsulatach / ambasadach danego kraju.