JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO WIZYTY/ZABIEGU

  Zabieg Każdy zabieg wymagający premedykacji lub znieczulenia ogólnego obarczony jest ryzykiem komplikacji i może stworzyć zagrożenie życia zwierzęcia. Aby zmniejszyć to ryzyko każde zwierzą powinno być przebadanie stosownie do wieku i rasy oraz przygotowane przez właściciela. Leki anestezjologiczne powodują [...]